T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Duyuru

Özelleştirme Kapsam Ve Programında Yer Alan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirilmesine İlişkin İlanı