İlan

Tokat Vergi Dairesi Müdürlüğünün 22/01/2020 tarihli Menkul Mal Satışı İlanı

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 84. ve 85. maddeleri gereğince 22/01/2020 tarihinde Salı günü saat 11.00 ‘da açık artırma ile satışı ihalesi yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız…