Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

1-Adaylığın Kaldırılması İşlem Süreci
2-Açıktan Atama İşlem Süreci
3-2828,3713 ve 4046 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılan Atama İşlem Süreci
4-Aylıksız İzin İşlemleri Süreci
5-Bakanlık Atamalı Personelin Emeklilik, Çekilme ve Aylıksız İzin Taleplerine İlişkin İşlem Süreci
6-Bakanlık Atamalı Personelin Görevden Ayrılış İşlem Süreci
7-Bakanlık Atamalı Personelin Göreve Başlayış İşlem Süreci
8-Bakanlık Atamalı Personelin Refakat İzin Belgelerinin Gönderilmesi İşlem Süreci
9-Dul ve Yetim Aylığı Bağlanmasına İlişkin İşlem Süreci
10-Hastalık İzni İşlem Süreci
11-Hizmet Değerlendirme İşlem Süreci
12-İstek ve Yaş Haddinden Emeklilik İşlemleri Süreci
13-Malulen Emeklilik İşlemleri Süreci
14-Mazeret İzni İşlem Süreci
15-Muvafakat Verme İşlem Süreci
16-Naklen Atama İşlem Süreci
17-Öğrenim Değişikliği İşlem Süreci
18-SGK’ya İşe Başlama ve Ayrılma Aktivasyon İşlemleri Süreci
19-Terfi İşlemleri Süreci
20-Valilik Atamalı Personelin Refakat İzin Belgelerinin Gönderilmesi İşlem Süreci
21-Vekalet İşlem Süreci
22-Yeniden Atanma İşlem Süreci
23-Yıllık İzin İşlem Süreci
24-Yıl Sonu İzin İşlemleri Süreci
25-Görevden Uzaklaştırma ve Göreve İade İşlemleri Süreci
26-İşçi ve 4/B Personelin İzin İşlemleri Süreci
27-Kesinleşen Mahkeme Kararı Üzerine Yapılacak İşlem Süreci
28-İdari Dava İşlemleri Süreci
29-4483 Sayılı Kanun Kapsamında Soruşturma İşlemleri Süreci
30-Disiplin Cezalarına İtiraz İşlem Süreci
31-Disiplin İşleri İşlem Süreci
32-3628 Sayılı Kanun İşlem Süreci
33-Genel Kadro Değişikliği İşlem Süreci
34-Mal bildirimi İşlem Süreci
35-İl İçi Kadro Tenkis-Tahsis İşlem Süreci
36-Personel Bilgi Formu ve Engelli Personel Bilgileri Hazırlanması İşlem Süreci
37-Hizmet İçi Eğitim İşlem Süreci
38-Mesleki Eğitim Kursu İşlemleri Süreci
39-Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav İşlemleri Süreci
40-Defterdarlık Brifing Raporu Hazırlama İşlem Süreci
41-Web Sitesi Kurulması ve Yönetimi İşlem Süreci
42-Açık İhale İşlemleri Süreci
43-Avans ve Kredi İşlemleri Süreci
44-DMO’dan Kredili Mal ve Malzeme Alımı ve Taşınır Mal İşlemleri Süreci
45-Doğrudan Temin İşlem Süreci
46-Fatura Ödemeleri İşlem Süreci
47-Giyecek Yardımı İşlem Süreci
48-Hizmet Araçları Bakım Onarım İşlemleri Süreci
49-Hurdaya Ayrılan Taşınırım İmhası İşlem Süreci
50-İşçi Maaşları İşlem Süreci
51-Keseneklerin SGK’ya Gönderilme İşlem Süreci
52-Memur Maaşları İşlem Süreci
53-Taşınır Yönetim Hesabının Hazırlanması İşlem Süreci
54-Yolluk İşlemleri Süreci
55-Araç Görevlendirmesi İşlem Süreci
56-Arşiv İşlemlerinin Yürütülmesi Süreci
57-Pazarlık Usulü İhale İşlemleri Süreci
58-Bilgi Edinme İşlem Süreci
59-CİMER İşlem Süreci
60-Genel Evrak İşlem Süreci
61-Kayıp ve Çalıntı Kimlik İşlem Süreci
62-Kimlik İşlemleri Süreci
63-Komisyon Görevlendirme İşlemleri Süreci
64-Pasaport İşlemleri Süreci
65-Sevk Tehir İşlemleri Süreci
66-Yetkili Sendikanın Belirlenmesi İşlem Süreci
67-Sendikaya Üyelik veya Üyelikten Çekilme Üzerine Yapılan İşlemler Süreci
68-Özlük Dosyası Gönderilme İşlem Süreci
69-Yükseköğretim Öğrencilerine Staj Yaptırma Süreci
70-Sözleşmeli Personel İstihdam İşlemleri Süreci
71-Kamu Konutları Tahsis İşlemleri
72-Asansör, Jeneratör, Elektrik Panosu ve Kombi Bakım İşlem Süreci
73-Hizmet Binası Bakım Onarım İşlem Süreci