Duyurular

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından tabloda belirtilen Varlıklar 4046 Sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir. Ayrıntıları için tıklayınız.

30. Vergi Haftası (25 Şubat-3 Mart 2019)

1990 yılından bu yana her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanmakta olan Vergi Haftası kapsamında vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amaçlarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülmektedir.

Bu yıl 25 Şubat -3 Mart 2019 tarihleri arasında kutlanacak olan 30.Vergi Haftası nedeniyle tüm yurtta çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan etkinliklerden bazıları şunlardır;

• Türkiye genelinde, beyan, ödeme ve diğer vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getiren gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler vergi dairelerinde oluşturulan heyetler tarafından iş yerlerinde ziyaret edilerek sunulan hizmetlere yönelik görüş ve önerileri alınacaktır.

• Genç girişimcilere vergi konularında bilgilendirme yapılacak ve “Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki” broşürü dağıtılacaktır.

• Üniversitelerde stantlar kurularak vergi bilinci, kayıt dışı ekonomi, istihdam, kariyer imkanları vb. konularda bilgilendirme yapılacaktır.

• 81 ilde öğrenciler okullarında ziyaret edilerek vergi konusunda bilgilendirmeler yapılacaktır.

• Türkiye genelindeki okullarda Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa Vergi Bilincini Geliştirme Eğitimleri yapılacaktır.

• Vergi Haftası için hazırlanan “Şifre Sizsiniz, Geleceğin Garantisi Vergilerinizdir” ve “Kahveyle Hatrın, Verginle Katkın Olsun”  sloganlarının yer aldığı genel afişler ile “Vergilerle Hayalleriniz Gerçek Olsun” sloganının yer aldığı öğrencilere yönelik olarak hazırlanan afişler 81 ilde asılacaktır.

30. Vergi Haftası için hazırlanan ve kullanılan tüm görsellere, gerçekleştirilen etkinliklere  www.vergihaftasi.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergisini tam ve zamanında ödeyerek ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür etmektedir.

30.Vergi Haftası Etkinlikleri…

Gelir İdaresi İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyette bulunan Vergi İletişim Merkezi Müdürlüğü (VİMER) Başkanlığımızın çağrı merkezi olarak hizmet verilmektedir.

 

Bakanlığımız 2018-2019 Defterdarlıklar Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı kapsamında Defterdarlığımız personeline ;
-“Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi” Personel Müdürü Güler YILDIRIM tarafından verilmiştir. 
-“Bilgi Güvenliği Eğitimi” ise Bilgisayar İşletmeni Tuba Gül AKBAYRAK tarafından verilmiştir.

Defterdarlığımız personeline “Yönetmeliği bulunmayan görevliler için mesleki yeterliliklerinin sürekliliğini sağlamak ve Defterdarlık birimlerinden hizmet alanlara adil ve eşit davranılması” konusunda farkındalığı artırıcı eğitimi  G.O.P. Ünv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görev yapan Doç. Dr. Ahmet GÜVEN  ve Arş. Gör. Uğur ŞİMŞEK tarafından verilmiştir.

Etik Konferansı

2018 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı çerçevesinde  30-31 Mayıs 2018 tarihlerinde Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğü, Muhakemat Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü ve Personel Müdürlüğü personeline  Etik Konferansı verilmiştir. Konferanstan görüntüler…

Bilgi Tazeleme Eğitimi

Tokat Defterdarlığınca  16 Nisan 2018- 20 Nisan 2018 tarihleri arasında Muhasebe Memurlarına yönelik Bilgi Tazeleme Eğitimi düzenlenmiştir.

 

29. Vergi Haftası Etkinlikleri

Atatürk Anıtına Çelenk konulması ve Saygı duruşu, İstiklal Marşının söylenmesi,
Valimiz Dr.Ömer TORAMAN’ın Makamında ziyaret edilmesi,
Gelir ve Kurumlar Vergisi Rekortmen Ziyaretleri,
Mükellef Ziyareti  Edilmesi ve Teşekkür Belgesinin Takdimi,
Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Stand Açılışı,
Genç Girişimci Bilgilendirmesi,
Tokat SMMM Odasının ziyaret edilmesi,
Okul Ziyaretleri,
İİBF Seminer-Bilgilendirilme ve KYK-YURT Semineri,
Defterdarlık Personelince Vergi Haftası Kutlaması yapıldı,
Defterdarlık Personelince KAN BAĞIŞI Kampanyası,
İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğü – Malmüdürlüğü Ziyaret Edilmesi,