Duyurular

Menkul Mal Satışı İlanı

Turhal Vergi Dairesi Müdürlüğünün 21/01/2020 tarihli Menkul Mal Satışı İlanı

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 84. ve 85. maddeleri gereğince 21/01/2020 tarihinde Salı günü saat 10.00 ‘da açık artırma ile satışı ihalesi yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız…

İlan

Tokat Vergi Dairesi Müdürlüğünün 22/01/2020 tarihli Menkul Mal Satışı İlanı

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 84. ve 85. maddeleri gereğince 22/01/2020 tarihinde Salı günü saat 11.00 ‘da açık artırma ile satışı ihalesi yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız…

Menkul Mal Satış İlanı

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 84. ve 85. maddeleri gereğince 21/01/2020 tarihinde saat 10.00 ‘da açık artırma ile satışı ihalesi yapılacaktır. Ayrıntılar için tıklayınız…

Erbaa Vergi Dairesi Müdürlüğünün 21/01/2020 tarihli Menkul Mal Satışı İlanı

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından tabloda belirtilen Varlıklar 4046 Sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir. Ayrıntıları için tıklayınız.

30. Vergi Haftası (25 Şubat-3 Mart 2019)

1990 yılından bu yana her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanmakta olan Vergi Haftası kapsamında vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amaçlarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülmektedir.

Bu yıl 25 Şubat -3 Mart 2019 tarihleri arasında kutlanacak olan 30.Vergi Haftası nedeniyle tüm yurtta çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan etkinliklerden bazıları şunlardır;

• Türkiye genelinde, beyan, ödeme ve diğer vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getiren gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler vergi dairelerinde oluşturulan heyetler tarafından iş yerlerinde ziyaret edilerek sunulan hizmetlere yönelik görüş ve önerileri alınacaktır.

• Genç girişimcilere vergi konularında bilgilendirme yapılacak ve “Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki” broşürü dağıtılacaktır.

• Üniversitelerde stantlar kurularak vergi bilinci, kayıt dışı ekonomi, istihdam, kariyer imkanları vb. konularda bilgilendirme yapılacaktır.

• 81 ilde öğrenciler okullarında ziyaret edilerek vergi konusunda bilgilendirmeler yapılacaktır.

• Türkiye genelindeki okullarda Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa Vergi Bilincini Geliştirme Eğitimleri yapılacaktır.

• Vergi Haftası için hazırlanan “Şifre Sizsiniz, Geleceğin Garantisi Vergilerinizdir” ve “Kahveyle Hatrın, Verginle Katkın Olsun”  sloganlarının yer aldığı genel afişler ile “Vergilerle Hayalleriniz Gerçek Olsun” sloganının yer aldığı öğrencilere yönelik olarak hazırlanan afişler 81 ilde asılacaktır.

30. Vergi Haftası için hazırlanan ve kullanılan tüm görsellere, gerçekleştirilen etkinliklere  www.vergihaftasi.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergisini tam ve zamanında ödeyerek ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür etmektedir.

30.Vergi Haftası Etkinlikleri…

Gelir İdaresi İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyette bulunan Vergi İletişim Merkezi Müdürlüğü (VİMER) Başkanlığımızın çağrı merkezi olarak hizmet verilmektedir.