Eğitim

 

Bakanlığımız 2018-2019 Defterdarlıklar Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı kapsamında Defterdarlığımız personeline ;
-“Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi” Personel Müdürü Güler YILDIRIM tarafından verilmiştir. 
-“Bilgi Güvenliği Eğitimi” ise Bilgisayar İşletmeni Tuba Gül AKBAYRAK tarafından verilmiştir.

Defterdarlığımız personeline “Yönetmeliği bulunmayan görevliler için mesleki yeterliliklerinin sürekliliğini sağlamak ve Defterdarlık birimlerinden hizmet alanlara adil ve eşit davranılması” konusunda farkındalığı artırıcı eğitimi  G.O.P. Ünv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görev yapan Doç. Dr. Ahmet GÜVEN  ve Arş. Gör. Uğur ŞİMŞEK tarafından verilmiştir.

Etik Konferansı

2018 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı çerçevesinde  30-31 Mayıs 2018 tarihlerinde Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğü, Muhakemat Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü ve Personel Müdürlüğü personeline  Etik Konferansı verilmiştir. Konferanstan görüntüler…

Bilgi Tazeleme Eğitimi

Tokat Defterdarlığınca  16 Nisan 2018- 20 Nisan 2018 tarihleri arasında Muhasebe Memurlarına yönelik Bilgi Tazeleme Eğitimi düzenlenmiştir.