Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;

Maliye politikasını tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla geliştiren, uygulayan ve izleyen bir Hazine ve Maliye Bakanlığı.

Vizyonu;

Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayan, proaktif ve örnek bir Hazine ve Maliye Bakanlığı.

Tokat Defterdarlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;

Bakanlığımızca belirlenen maliye politikaları çerçevesinde; kurum hedeflerine uygun insan kaynakları politikalarının belirlenmesi için gerekli araştırmalar yapmak, belirlenen politikalara uygun programlar ve çalışmalar düzenlemek, yürütmek, denetlemek, değerlendirmek, müşteri ve çalışanların memnuniyetini ön planda tutmak, işgücünün etkin kullanımı ve iyi yetiştirilmiş ve motive edilmiş personel ile kurumun verimini artırarak daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunmak.

Vizyonu;

Hızlı ve kaliteli hizmet sunan, insan odaklı ve yapılabilecek çalışmaların merkezine müşterilerini ve çalışanlarını yerleştiren, kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli kullanan, saydam ve hesap verebilir bir kurum olmak.