Bakanlığımız 2018-2019 Defterdarlıklar Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı kapsamında Defterdarlığımız personeline ;
-“Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi” Personel Müdürü Güler YILDIRIM tarafından verilmiştir. 
-“Bilgi Güvenliği Eğitimi” ise Bilgisayar İşletmeni Tuba Gül AKBAYRAK tarafından verilmiştir.

Defterdarlığımız personeline “Yönetmeliği bulunmayan görevliler için mesleki yeterliliklerinin sürekliliğini sağlamak ve Defterdarlık birimlerinden hizmet alanlara adil ve eşit davranılması” konusunda farkındalığı artırıcı eğitimi  G.O.P. Ünv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görev yapan Doç. Dr. Ahmet GÜVEN  ve Arş. Gör. Uğur ŞİMŞEK tarafından verilmiştir.